Vern

Bygningsvernerene i Kulturhaven har gjennom de siste 25 år, reddet en lang rekke historiske bygningsmiljøer fra å bli revet.

Disse eiendommene har en etter en blitt totalrehabilitert på en måte som både har rendyrket hver enkelt bygnings historiske stilart, men samtidig sørget for å utstyre bygningene med alle moderne fasiliteter tilpasset hver enkelt bygnings nye funksjon.

Gjennom årene har dette utviklet seg til å bli Kulturhavens eget interiørmessige uttrykk.
Hver av disse eiendommene representerer denne karakteristiske formen for bygningsvern –
I mange tilfeller handler dette både om installasjonskunst og setdesign.

Nedenfor følger noen eksempler på dette:

Kulturparken Nor

Hovedbygningen på Nor ble tegnet og bygget av arkitekt og byggmester Johan Heinrich Günther Schüssler i perioden 1858-1859 for trelasthandler og godseier Arne O. Lunderbye.

Hovedbygningen ble vedtatt revet i 1991, både grunnet det omfattende forfallet, men også grunnet planlagte trafikale anlegg i området.
Men en storstilt redningsaksjon ble iverksatt for å redde det historiske anlegget – noe som heldigvis var vellykket.

I perioden 1991 – 1996 gjennomgikk hele eiendommen en omfattende restaurering i regi av den gamle stiftelsen Lundeby-Nor.

I perioden 1996 – 2001 var bygget i drift som kulturhus og kontorer, men i 2001 ble stiftelsen avviklet og eiendommen overtatt av Kongsvinger kommune.

Hovedbygningen ble frem til 2009 benyttet som kommunale kontorer, kontorer for LHL Kongsvinger og kommunalt lager.
Forfallet ble i denne perioden igjen betydelig.

I 2009 ble eiendommen overtatt av Stiftelsen Nor som har totalrehabilitert hele anlegget som interiørmuseeum og kulturpark.

Utstillingen «Fra Noer gods til Kulturparken Nor», åpnet som permanent utstilling i Kulturparken i Juni 2010. Se også kulturparkennor.no


I 2011 ga Stiftelsen også ut utstillingens innhold i bokform – Denne kan du laste ned her

Ballbogården – Anno 1750


Ballbogården i 2013 – før restaurering


Ballbogården i 2016 – etter restaurering

På en kolle midt i det bølgende åkerlandskapet ligger den vakre, gamle Ballbogården.
I perioden 2013 – 2016 ble hele gårdsanlegget flyttet fra forfall og tilbake til fordums glans.


Kulturhaven

Kulturhaven består av et titalls bygninger fra perioden 1700 – 1856, som alle har vært vedtatt revet, men som har blitt demontert og flyttet til det private museumsanlegget Kulturhaven.

Bygningsmiljøene i Kulturhaven har vært flittig brukt til informasjonsarbeid om bygningsvern og interiørfotograferinger i en årrekke.

I perioden 2002 til 2006 hadde også Kulturhaven sin egen konsertfestival med mange av landets mest kjente kunstnere på scenen.

Se mer fra Kulturhaven på Kulturhaven.no

Nedenfor kan du titte nærmere på bilder fra bygningsmiljøene i Kulturhaven.


Hovedbygningen ved Holtane Bruk i Kragerø i 1998 – før flytting og gjennoppretning i Kulturhaven.
Utdrag av boken «Gamle Hus»:


Vinje gaard – Anno 1777

Gamle Vinje Gaard i Telemark ble reddet fra rivedøden takket være en veiutvidelse som ble speilvendt…

i perioden 1996 – 1999 ble hele gårdsanlegget totalrehabilitert, med stor vekt på autentiske interiører.

Nedenfor kan du se bilder fra Vinje Gaard.

Utdrag fra boken Sentiment