sentiment-cover

Sentiment

500,00 kr

Produktbeskrivelse

Sentiment handler om sanselighet og føleleser som ligger utenfor det håndfaste eller realistiske. Den serie av ulike stemningsopplevelser ved de ulike historiske bygg og kulturarenaer som presenteres i kunstboken.